Combo 7 Loại Trà

190,000

Chỉ với 190k các bạn có thể thưởng thức 7 loại trà khác nhau từ Trà nhà Cụ Thành.

bao gồm:
1. TRÀ ĐỈNH 2000
2. TRÀ LĨNH SƠN
3. TRÀ THÀNH SƠN
4. TRÀ GIÀNG
5. TRÀ HỒNG SHAN – HỒNG TRÀ
6. TRÀ PHỔ NHĨ SỐNG
7. TRÀ LONG THÀNH

Hỗ trợ tư vấn:
Hotline: 0981.272.499